Tiện ích tính điểm theo thông tư 58

Tiện ích tính điểm tổng kết bằng Excel.
Đây là tiện ích tính điểm tổng kết bằng Excel rất đơn giản và dễ sử dụng, các thầy công có thể sử dụng để tính điểm tổng kết hoặc để kiểm tra kết quả, tiện ích được thiết lập theo đúng thông tư 58/2011/TT-BGDĐT

Tiện ích tính điểm theo thông tư 58

 

Tải tiện ích tại đây:

Leave a Reply